Hand only CPR

Hand only CPR
        هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته که تحت آموزش همگانی احیای قلبی، ریوی هستند، برای افراد غیرحرفه‌ای مانند کارمندان، کارگران، فروشندگان و بازنشستگان و همچنین سنین نوجوانی Hands-only CPR را آموزش می‌دهند. یعنی به کسانی که توانایی یا وقت آموزش مدیریت راه هوایی را ندارند، آموزش می‌دهند که به محض برخورد با شخص بیهوش پس از درخواست کمک، تنها اقدام به ماساژ قلبی کنند. انجمن قلب امریکا برای آموزش به کلیه افرادی که اقدام به CPR غیرتخصصی می کنند از طریق یک کلیپ آموزشی احیای قلبی، ریوی به مدت یک دقیقه آموزش را برای عموم مردم فراهم کرده است 


تاکید بر فشارهای سریع و مداوم با سرعت حداقل 100 بار و حداکثر 20 بار در دقیقه بر روی قفسه سینه(chest compression ) به تنهایی برای کسی که آموزشهای اضافی ندیده است و ادامه ای عملیات تا هنگام رسیدن تیم پزشکی یا فرد آموزش دیدهی حرفه ای یا تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی به محل حادثه می باشد. دراین روش احیاگر غیر حرفه ای تنها با استفاده از دست و عملیات ماساژ قفسه سینه اقدام به احیای قربانی می نماید.70 % ایست های قلبی خارج از بیمارستان و در خانه یا محل کار رخ می دهد. این مسئله نشان می دهد نجات بخش ترین افراد برای قربانی، افراد حاضر در محل یا خانه یا به عبارتی نزدیکان قربانی میباشند. شما با یادگیری این اقدام ساده طبق بررسی های انجام شده تا 65 % به نجات جان فرد کمک می کنید. شانس بقای قربانی با ایست قلبی را تا 2 الی 3 برابر افزایش می دهید. و به همان اندازه CPR استاندارد موثر است. به عبارتی در افراد احیاگرغیرحرفه ای  می توان تنفس دهان به دهان را کنار گذاشت و تنها فشار بر روی قفسه سینه یا ماساژ قلبی با کیفیت بالا را انجام دهند ای مهارت ساده را صحیح و کامل بیاموزید و به دیگران هم اموزش دهید.
1-    تعداد دفعات ماساژ قلبی قفسه سینه (chest compression )  100 الی 120 بار در دقیقه باشد و نباید کمتر از حداقل 100 بار و بیشتر از حداکثر 20 بار در دقیقه تجاوز کند.
2-    عمق ماساژ قلبی یا میزان فشار بر روی قفسه سینه 2 تا 4/2 اینچ(5 الی 6 سانتی متر) توصیه شده است.اما نباید این فشرده سازی کمتر از حداقل 2 اینچ و حداکثر بیشتر از 4/2 اینچ تجاوز کند.
3-    از طرفی تماس با 115 یا مرکز پاسخ دهی اورژانس در حین شروع اقدامات CPR به وسیله موبایل امکان پذیر است زیرا اطلاعات قربانی را به کارشناس یا تکنسین اورژاس رسانده و روشهای صحیح درمانی اولیه را تا رسیدن افراد حاذق اعلام می نمایند.