پوستر احیای قلبی ریوی در مادران باردار

کد محصول
موجودی انبار موجود

پوستر CPR در زنان باردار که با اخرین دست اوردهای احیا در دوران بارداری تنظیم شده است تا در دسترس همکاران پرستار و ماما قرار گیرد، جهت هماهنگی برای تهیه سری کامل پوسترهای احیای قلبی در رده های بزرگسالان، کودکان، شیرخواران، نوزادان و نوزادان نارس و مادران باردار با 09124346416 و یا از طریق سایت cprir.com  اقدام نمایید.