سمینار احیا در بزرگسالان، کودکان و نوزادان و زنان باردار در بیمارستان گلستان در سال 1394 مدرس سید هادی وکیلی