اخبار و اطلاعیه ها

ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه

در ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه دپارتمان پرستاری مراقبتهای ویژه با برگزاری دو پنل و چندین workshope تلاش کرد که مشارکت خوبی داشته باشد و در این کنگره تیم احیای قلبی ریوی با سایتcprir.com به مدیریت سید هادی وکیلی مدرس جهاد[...]