فرم درخواست دوره

چنانچه تمایل دارید دوره های خاصی را در سازمان خود برگزار نمایید...

چنانچه احساس می کنید سازمان شما برای توسعه و پیشرفت، نیاز به آموزش تخصصی ویژه ای دارد...

لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:

(در صورت تصمیم نهایی به برگزاری این دوره، حتما اطلاع رسانی خواهد شد.)


  • ...