رزومه سیدهادی وکیلی

   سید هادی وکیلی کارشناسی ارشد پرستاری        

                پیشینه کاری : بیمارستان شفای پردیس –مدیریت بیمارستان شفای پردیس تهران

                  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید- دفتر پرستاری

                   بیمارستان گلستان نیروی دریایی – دفتر پرستاری  

                                     siedhadivakili@yahoo.com

                                    siedhadivakili@gmail.com

: @vakili.cpr      @cpr_online                                            

     شماره تماس: 09124346416 -09123267289-77472251

 

 

تاریخ مدرک

شهر

کشور

نام دانشگاه

گرایش 

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

1392

تهران

ایران

بقیة الاعظم

داخلی

پرستاری 

کارشناسی ارشد

ورودی ناتمام

1375

تهران

ایران

آزاد اسلامی

بهداشتی درمانی

مدیریت خدمات 

کارشناسی ارشد

1375

تهران

ایران

شهید بهشتی

داخلی

پرستاری

کارشناسی

1390

تهران

ایران

جهاد دانشگاهی

اجرایی

 MBA    

دوره مدیریتی یکساله

1392 - 1393

تهران

ایران

استانداری تهران

مدیریتی

پرستاری بحران

دوره تخصصی مدیریت بحران

1394 -1395

تهران

ایران

دانشگاه تهران و شهید بهشتی

دامنه

مدیریتی

پرستاری

گواهینامه مبانی حاکمیت  بالینی و اعتبار بخشیJCI  

 

1394-1396

شهید بهشتی

ایران

دانشگاه تهران و شهید بهشتی

 

مدیریتی

 

مدیریتی

مدیریت بیمارستان شفای پردیس

1396-1397

ایران

ایران

دانشگاه ایران

مدیریتی

مدیریت پرستاری

مدیریت دفتر پرستاری

بیمارستان امید

1397

تهران

ایران

انجمن مراقبهای ایران

مدیریت

مدیریت سازمانی

رییس دپارتمان پرستاری انجمن مراقبت ویژه ایران

سوابق حرفه ای)مدیریتی(

 

دوره اشتغال

وابسته به دانشگاه

محل خدمت

بیمارستانی

سمت

1379

1375

علوم پزشکی بوشهر

خاتم الانبیاء

سوپروایزر

1389

1387

علوم پزشکی شهید بهشتی

گلستان

سوپروایزرآموزشی

1378

1378

علوم پزشکی شهید بهشتی

گلستان

مدیریت بخشCCU

ادامه

1379

علوم پزشکی شهید بهشتی

گلستان

مدیریت بخش ICU

1396

1384

بقیه الله الاعظم (عج)

جماران

 ICU – OH

ده  ماهه

1392

بیمارستان خصوصی

نیکان

 ICU – OHآموزش

1396

1394

بیمارستان خصوصی

پردیس  تهران

مدیریت بیمارستان شفا

1397

1396

بیمارستان خصوصی

تهران

بیمارستان امید تهران

سابقه عضویت در انجمن ها:

 • عضو سازمان نظام پرستاری و ICN از سال 1383
 • مدیرمسئول مرکز آموزشی EMERGENCY-MEDICAL
 • عضو انجمن پرستاری جراحی قلب بیمارستان جماران

سوابق آموزشی:

عنوان پایان نامه:

Comparing the effect of basic and advanced CPR training in two methods of workshop and multimedia software on

Nurses' knowledge and performance 

مقایسه تاثیرآموزش احیای قلبی، ریوی پایه و پیشرفته به دو روش کارگاهی و نرم افزار چند رسانه ای بر میزان آگاهی و عملکرد  پرستاران بیمارستانهای منتخب 

 

 

عناوین کتب چاپ شده:

 • تالیف کتاب احیای قلبی، ریوی پایه و پیشرفته (نوزادان، کودکان، بزرگسالان و دوران بارداری) پروتکل2005  در سال 1387با همکاری دکتر فرید ابوالحسن قره داغی
 • تالیف کتاب احیای اختلالات آب و الکترولیتها، شوک و تزریق فراورده­های خون تیرماه 1388 با همکاری دکتر فرید ابوالحسن قره داغی
 • تالیف کتاب 3000 نکته ICU تیر ماه 1390 با همکاری دکتر فرید ابوالحسن قره داغی و دکترای پرستاری طیب مرادیان
 • تالیف کتاب احیای قلبی، ریوی پایه و پیشرفته و مراقبتهای بعد از احیا با آخرین پروتکل سال2010 با همکاری دکتر فرید ابوالحسن قره داغی
 • طراحی و تولید مولتی مدیای احیای قلبی، ریوی پایه و پیشرفته برای آموزش گروههای پزشکی با تغییرات پروتکل 2012 برای دانشگاه بقیة­الله الاعظم(عج)
 • طراحی و تولید مولتی مدیای احیای قلبی، ریوی پایه و پیشرفته برای آموزش گروههای پزشکی و پرستاری و پیراپزشکی با تغییرات پروتکل 2012 برای سازمان نظام پرستاری کشور
 • طرح تحقیقاتی ((طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی احیای قلبی، ریوی پایه و پیشرفته به روش چندرسانه­ای بر میزان یادگیری پرستاران بیمارستان­های منتخب نظامی برای مرکز پژوهش و تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بقیة­الله الاعظم(عج)

زمینه­ های مطالعاتی :

 • احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته
 • مدیریت راههای هوایی
 • عفونتهای بیمارستانی
 • پرستاری نظامی
 • پرستاری درد

 

زمینه همکاری آموزشی

 • همکاری در تیم و کار گروهی جهت پیشبرد تکنولوژی آموزشی
 • به کارگیری جدیدترین روش آموزشی مبتنی بر شواهد
 • به کارگیری جدیدترین روش مدیریت پرستاری مطابق با استانداردهای اعتباربخشی
 • توانایی تدریس و انتقال مفاهیم به سطوح متفاوت علمی، دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی
 • سوابق برگزاری دوره های آموزشی احیای قلبی، ریوی در مراکز دانشگاهی و بیمارستانهای کشور از سال 1388 تا به امروز  شریعتی، محک، علی اصغر، الغدیر، گلستان فیاض بخش ، سازمان انتقال خون

تهرانپارس، مادران، بانک ملی تهران، بیمارستانهای وابسته به علوم پزشکی ارتش (502، 503، 504، 505، شهید فلاحی)، بیمارستان فجر،  بیمارستان حضرت معصومه، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشگاه شاهد، بیمارستان حضرت زینب، بیمارستان مصطفی خمینی، سازمان نظام پرستاری کرج، دانشگاه هوایی شهید ستاری، سوم شعبان، بعثت نیروی هوایی، مردم، جماران، معیری، بیمارستان خانواده، شهدای یافت آباد، 15 خرداد ورامین، تامین اجتماعی اسلام شهر، 7 تیر شهر ری، نجمیه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، همایشهای مدون یکروزه در بیمارستان گلستان، رسول اکرم، رسول اکرم جوانرود، دانشگاه نزاجا، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (گروه بیهوشی). سازمان نظام پرستاری اصفهان،

 • برگزاری دوره آموزشی ردیف 235 طبق صورت جلسه راهبردی نهاد ریاست جمهوری به شماره 1177823در تاریخهای 25/6/88و28/6/88و31/6/88 با عنوان ((احیاء بیماران ترومایی))
 • برگزاری دوره آموزشی احیاء قلبی، ریوی در بیمارستان علی اصغر در تاریخ 24/3/1388 برای ارتقاء مهارتهای بالینی گروههای پزشکی و پرستاری
 • برگزاری دوره پودمان آموزشی ردیف 236 معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری به شماره 1177823 مورخ 17/12/1387 در تاریخهای 15/6/88و 22/6/88 با عنوان ((احیای پیشرفته اطفال))
 • برگزاری کارگاه شیوه صحیح احیای تنفسی پایه و پیشرفته در بالغین و کودکان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش از تاریخ 10/5/88الی 12/5/88با مجوز 97470/6/آ به عنوان سخنران
 • برگزاری روش صحیح آموزش علمی و عملی CPR در مرکز آموزشی درمانی حضرت زینب دانشگاه شاهد در تاریخ 7/5/88 به عنوان مدرس
 • برگزاری کارگاه آموزشی احیای بزرگسالان در دانشگاه علوم پزشکی قم در تاریخ 19/5/1389به عنوان سخنران
 • برگزاری کارگاه CPR در دانشگاه علوم پزشکی شاهد(بیمارستان مصطفی خمینی، حضرت زینب) در تاریخ 20/4/1388 سخنران
 • برگزاری کارگاه CPR در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (بیمارستان نجمیه ) در تاریخ 10 /3/1393 و 11/3/1393 سخنران
 • برگزاری کارگاه شیوه صحیح احیای تنفسی پایه و پیشرفته در بالغین و کودکان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش(بیمارستان گلستان) از تاریخ 1/2/1393الی 3/2/1393با مجوز از دانشگاه بقیه الله به عنوان سخنران
 • برگزاری کارگاه شیوه صحیح احیای تنفسی پایه و پیشرفته در نوزادان و نوزادان نارس در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (بیمارستان گلستان) از تاریخ 14/5/1393 به عنوان سخنران
 • برگزاری کارگاه شیوه صحیح احیای تنفسی پایه و پیشرفته در بالغین و کودکان در بیمارستان فیاض بخش در سه دوره یکروزه در تاریخهای 3/4/1393 و 27/5/1394 و 4/6 /1393 به عنوان سخنران

 

سوابق پژوهشی:

طرح های پژوهشی:

 1. بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل نسبت به احیای قلبی - ریوی در یکی از بیمارستان های منتخب شهر تهران
 2. طراحی نرم افزار چند رسانه­ای احیای قلبی، ریوی پایه و پیشرفته برای دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله الاعظم(عج)
 3. بررسی تاثیر کنترول عفونت سطوح(محیط)  برکاهش میزان عفونت بیمارستانی در محیط کار پرستاران  در بخش ICU یکی از بیمارستانهای منتخب تهران در سال 1391
 4. طراحی نرم افزار چند رسانه ای احیای قلبی، ریوی پایه و پیشرفته (شیرخواران، کودکان، بزرگسالان ) زیر نظر دانشگاه بقیة الله الاعظم (عج) برای سازمان نظام پرستاری کل کشور

مقالات پژوهشی:

 • پذیرش مقاله استفاده از عضله پشتی(پکتورالیس ماژور ) در احیای قلبی بیماران قلبی در سال1371 در همایش تازه­های پزشکی در دانشکده پرستاری دانشگاه شهید بهشتی درمجله علمی پژوهشی سینا، سخنران
 • اقدامات موثر در پیشگیری و درمان دریازدگی در سطح و زیر سطح دریا در اولین همایش سراسری طب و پیشگیری و بهداشت دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیر سطحی در اسفند 1389در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش بصورت پوستر، همکار(شمارره استاندارد بین المللی1789-1727)
 • بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل نسبت به احیای قلبی - ریوی در یکی از بیمارستان های منتخب شهر تهران در سومین جشنواره دانشجو و تحقیق دانشگاه بقیة الله الاعظم(عج)در سال1390 بصورت پوستر
 • رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در مدیران پرستاری بیمارستانهای نظامی در سومین جشنواره دانشجو و تحقیق دانشگاه بقیة الله الاعظم(عج)در سال1390 بصورت پوستر، همکار
 •  بررسی تاثیر کنترول عفونت سطوح(محیط)  برکاهش میزان عفونت بیمارستانی در محیط کار پرستاران  در بخش ICU یکی از بیمارستانهای منتخب تهران در سال 1391 در چهارمین جشنواره دانشجو و تحقیق دانشگاه بقیة الله الاعظم، بصورت  پوستر
 • بررسی میزان درد بدنبال اجرای پروسیجرهای مراقبتی در بیماران تراکئوستومی یا  اینتوبه  در بخش ویژه یکی از بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح در پنجمین کنگره بین المللی بهداشت و درمان و مدیریت بحران و حوادث و بایا در سال 1390
 • پذیرش طرح تحقیقاتی مقایسه میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش های ویژه با سایر بخش ها در زمینه احیای قلبی و ریوی پایه بزرگسالان بر مبنای تغییرات پروتکل 2010  در بیمارستانهای منتخب نظامی شهر تهران  توسط مرکز پژوهشی سطحی و زیر سطحی نیروی دریایی ارتش در سال 1391
 • پذیرش طرح تحقیقاتی طراحی و تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اندازه گیری صلاحیت بالینی پرستاران در مراقبت از چشم بیماران بستری در بخش ویژه بیمارستان گلستان در سال 1391.
 • بررسی تاثیراجرای پروتکل شستن دست بر میزان کنترل عفونت­های بیمارستانی بخش ویژه در یکی از بیمارستان­های منتخب تهران در اولین کنگره مراقبتهای ویژه : گذشته، حال، آینده مراقبتهای ویژه در ایران درآبان ماه سال 1391 بصورت نفر اول و سخنران
 • مقایسه نگرش پرستاران بخش­های ویژه و سایر بخش­ها نسبت به حرفه پرستاری در اولین کنگره مراقبتهای ویژه : گذشته، حال، آینده مراقبتهای ویژه در ایران درآبان ماه سال 1391 پوستر، همکار
 • طب دریایی  پرستاری در دریا با رویکرد ساختار مدیریت و فرماندهی سانحه دریایی با رویکرد نقش پرستار در سامانه امداد و انتقال دریایی در نخستین کنگره سراسری پزشکی با رویکردهای بهداری رزمی در خلیج فارس در اسفندماه 1390 بندرعباس نفر اول، سخنران
 • پذیرش  مقاله ضرورت احیای قلبی، ریوی (CLS) در مصدومین غرق شدگی در دریا در نخستین کنگره پزشکی دریایی با رویکرد بهداری رزمی در خلیج فارس در اسفندماه 1390- بندر عباس نفر اول، سخنران
 • چاپ مقاله مراقبت های پرستاری در پروسیجر Cricothyroidotomy سوزنی در مجله علمی  دانشکده پرستاری  دانشگاه بقیة الله الاعظم در پاییز 1390
 • پذیرش مقاله در نقش مدیریت و فرماندهی سیستماتیک حوادث و بلایا (HICS )در نیروی دریایی در دومین همایش دو سالانه سراسری طب و پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیر سطحی در اسفند 1391در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش بصورت، سخنران  
 •  Disaster management and leadership roles systematic (HICS) in Navy
 • بررسی تاثیر روش استاندارد ضد عفونی مه خشک(پراکسید هیدروژن) بر میزان عفونت­های بیمارستانی در چهارمین جشنواره دانشجو و تحقیق دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله(عج)در اسفند 1391، پوستر
 • بررسی تاثیر آموزش مهارت­های ارتباطی به مادران بر میزان اضطراب دانش آموزان اول دبستان  در چهارمین جشنواره دانشجو و تحقیق دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله(عج)در اسفند 1391، پوستر ، همکار
 • پذیرش مقاله بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل نسبت به احیای قلبی - ریوی در یکی از بیمارستان های منتخب شهر تهران در همایش پرستاری و مدیریت بحران در نیروهای مسلح در زمستان 1391 در فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 • پذیرش مقاله نقش فرماندهی سیستماتیک در حوادث و شرایط بحران در همایش پرستاری و مدیریت بحران در نیروهای مسلح در دانشگاه علوم پزشکی ارتش، زمستان 1391 ، پوستر
 • ارائه طرح تحقیقاتی تاثیراجرای پروتکل شستن دست بر میزان عفونت­های بیمارستانی در یکی از بیمارستان های منتخب تهران به جشنواره پنجمین جشنواره دانشجو و تحقیق دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج( اسفند 1392 پوستر
 •   : چاپ مقاله : Elahi M, Telkabadi M, Samadi V, Vakili H. Association of oral manifestations with ulcerative colitis. Gastroenterology Hepatol Bed Bench 2012;5(3):155-160
 • ارائه طراحی تحقیقاتی نرم افزار چندرسانه­ای احیای قلبی، ریوی پایه و پیشرفته و ارزشیابی برنامه آموزش احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته به دو روش کارگاهی و نرم افزار چند رسانه ای بر میزان آگاهی و عملکرد پرستاران بیمارستان های منتخب تهران به هفتمین جشنواره شهید مطهری اردیبهشت 1393
 • ارائه مقاله بررسی میزان استرس ، اضطراب و افسردگی و استراتژی های مقابله با آن در دانشجویان پزشکی به جشنواره پنجمین جشنواره دانشجو و تحقیق دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج( اسفند 1392 پوستر همکار
 • ارائه مقاله طراحی و ارزشیابی نرم افزار چندرسانه¬ای احیای قلبی، ریوی پایه و پیشرفته در میزان آگاهی و عملکرد پرستاران به اولین کنگره ملی تروما دیماه در مرکز همایش رازی تهران 1393، سخنران
 • ارائه مقاله مقایسه میزان آگاهی پرستاران نظامی نسبت به احیای قلبی و ریوی پایه بزرگسالان بر اساس دستورالعمل احیای قلبی ریوی سال 2010در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و
 • درمان دریایی برروی شناورهای سطحی و زیرسطحی در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - مرکز تحقیقات طب دريا و زيرسطحي بندرعباس مجله علمی پژوهشی ابن سینا دیماه 1393، پوستر
 • ارائه مقاله طراحی و ارزشیابی نرم افزار چندرسانه ای احیای قلبی، ریوی پایه و پیشرفته در میزان آگاهی و عملکرد پرستاران در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی برروی
 • شناورهای سطحی و زیرسطحی در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران -مرکز تحقیقات طب دريا و زيرسطحي بندرعباس مجله علمی پژوهشی ابن سینا دیماه 1393، پوستر
 • ارائه مقاله بررسی تاثیر اجرای پروتکل شستن دست بر میزان عفونت های بیمارستانی در بیمارستان گلستان نداجا
 • در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی برروی شناورهای
 • سطحی و زیرسطحی در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - مرکز تحقیقات طب دريا و زيرسطحي بندرعباس مجله علمی پژوهشی ابن سینا دیماه 1393، پوستر
 • ارائه مقاله بررسی مقایسه ای سطح سلامت روان بین پرستاران نظامی و غیر نظامی شهر تهران در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی برروی شناورهای سطحی و زیرسطحی در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - مرکز تحقیقات طب دريا و زيرسطحي بندرعباس در مجله علمی پژوهشی ابن سینا دیماه 1393، به عنوان پوستر همکار
 • ارائه مقاله بررسی مقایسه میزان آگاهی پرستاران نظامی و غیر نظامی نسبت به احیای قلبی و ریوی پایه بزرگسالان براساس دستورالعمل احیای قلبی ریوی سال 2010 در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی برروی شناورهای سطحی و زیرسطحی در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - مرکز تحقیقات طب دريا و زيرسطحي بندرعباس مجله علمی پژوهشی ابن سینا دیماه 1393، پوستر
 • ارائه مقاله مقایسه میزان آگاهی پرستاران بخش های ویژه با سایر بخش ها در زمینه احیای قلبی و ریوی پایه بزرگسالان بر مبنای آخرین تغییرات و اصلاحیه پروتکل AHA 2014 در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی برروی شناورهای سطحی و زیرسطحی در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - مرکز تحقیقات طب دريا و زيرسطحي بندرعباس مجله علمی پژوهشی ابن سینا دیماه 1393، پوستر
 • ارائه مقاله بررسی فراوانی عوامل ایجاد فشار روانی و مکانیسم های دفاعی بکار رفته توسط بیماران دیالیزی بستری در بیمارستان گلستان در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی برروی شناورهای سطحی و زیرسطحی در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران - مرکز تحقیقات طب دريا و زيرسطحي بندرعباس مجله علمی پژوهشی ابن سینا دیماه 1393، پوستر
 • ارائه مقاله بررسی اجرای پروتکل شستن دست برمیزان عفونتهای بیمارستانی در پنجمین جشنواره و تحقیق دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در تاریخ 20-21 اسفندماه 1392 ، پوستر
 • ارائه مقاله میزان استرس، اضطراب و افسردگی و استراتژی های مقابله با آن در دانشجویان پزشکی در پنجمین جشنواره و تحقیق دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در تاریخ 20-21 اسفندماه 1392 ، به عنوان همکار، پوستر
 • ارائه مقاله تاثیر نرم افزار چندرسانه ای قلبی، ریوی بر میزان آگاهی و عملکرد پرستاران  در دومین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه در  تاریخ 15-16 بهمن ماه 1393- تهران- ایران، پوستر
 • Comparison of nurses' knowledge intensive sector with other sectors in the adult cardiac and pulmonary resuscitation protocol on changes and amendments to the AHA In 2nd International Congress Critical Care, 4-6 Feb 2015 National Library Halls, Tehran, I
 • طراحی نرم افزار چندرسانه ای احیای قلبی، ریوی پایه و پیشرفته و ارزشیابی برنامه آموزش احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته به دو روش کارگاهی و نرم افزار چند رسانه ای بر میزان آگاهی و عملکرد پرستاران بیمارستانهای منتخب تهران
 • کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران کد ثبت3 ؛IRCT201301139764N ؛

زمان ثبت : ثبت آینده نگر؛ اول تیر ١٣٩٣

 • مقاله ارسالی به کنگره مراقتبهای ویژه ایران و سخنرانی و پنل و کارگاه با عنوان:
 • Highlights of the 2018 focused updates of the American Heart Association guidelines for CPR in 6th international congress critical care,jan 9-11,2019/ Razi conventional center/Tehran/iran

دریافت فایل رزومه